top of page

Har ni vad som krävs för att ni ska lyckas fullständigt ?

Läsa tidningen
Hands on
Relationer
Elitidrott

     Blir det som vi sagt?

58381901_10159654008713647_8526119662973

Välkommen till Skandinaviskt Coaching Centers hemsida!

Här hittar du svar på en hel del frågor du just nu bär på. Vår avsikt är att hemsidan skall ge dig den information om våra tjänster, som du och din organisation behöver för att välja, om ni skall anlita SCC i avsikt att lyckas fullständigt med era utmaningar. Skandinaviskt Coaching Center AB, SCC, är Europas äldsta företag när det gäller coaching på vetenskaplig grund av företrädare för organisationer. Med organisationer menar vi familjer, affärsdrivande företag och offentliga verksamheter.

Varje person på vår jord är medlem i en eller flera organisationer innebärande att varje person är på något sätt träffad av avsikten med vår verksamhet. Blir det som vi säger? Vad menar vi med det? Vi påstår att det är en av nycklarna till att lyckas med sina utmaningar. 

SCC medarbetare behärskar konsten att utforma framtiden precis så som du/ni är angelägna om att den skall vara. Med en väl utformad framtid är det möjligt att lyckas fullständigt. Utan en väl utformad framtid är det omöjligt att lyckas fullständigt. Det är inte ens möjligt att lyckas avsiktligt. Det betyder i klartext att för de som är angelägna om att lyckas fullständigt, krävs insats i form av stöd av folk med specialistkompetens. När framtiden väl är utformad, när ni sagt vad ni skall lyckas fullständigt med, tar nästa moment vid. Att få med sig hela teamet på den utmanande resan till det hägrande målet. Detta kräver både ett språk och ett språkande, som de flesta ledare idag saknar.

SCCs coacher är specialister när det gäller att få folk att lyckas fullständigt. Investeringen med utgångspunkt från vinsten, som annars inte uppstår, är relativt så liten, att den kan helt bortses från.  

Kontakta SCC och tag reda på om SCC är rätt för er organisation.

Eduard Kaiser

Grundare av Skandinaviskt Coaching Center AB

image1.png
bottom of page