top of page

 

Utmaningar vad är det?

Nu har du/ni  hittat ett ställe som beskriver klienter och utmaningar och deras betydelse både i vårt sammanhang och i världen. Vi kommer från en bakgrund där utmaningar varit en given del i att leva livet fullt ut. Vi har kommit fram till att utmaningar sätter fart på oss människor/företag/föreningar/lag så till den grad att vi kan nå de "omöjliga" målen,

förutsatt att vi har varit väl förberedda i alla avseenden. När du/ ni begärt att vi ska vara era coach, prövar vi era utmaningar.

Det finns två nivåer till. Extra ordinära utmaningar och extrema utmaningar, de som ligger bortom mångas förnuft att man kan lyckas med. Vi prövar era utmaningar för att komma fram till, om det verkligen är möjligt för att med vårt stöd lyckas. Så det är inte givet att vi säger ja och därmed tar oss an att vara er coach. Däremot kan vi komma att pröva de utmaningar ni står inför, så att vi tillsammans är överens om att det är möjligt att lyckas med utmaningarna, oavsett om vi åtar oss uppdraget eller väljer att avstå.

 

Våra klienter har under årtionden i stort sett varje gång lyckats med sina utmaningar. När det gäller att avstå, har vi sällan avstått från att ta oss an klienter och deras utmaningar. Ett exempel på att vi avstått är från 1986,

då vi avstod efter att en expedition, som skulle bestiga Himalaya, hört av sig.

Vi fick en fråga och granskade förutsättningar och detaljer, både ledningen och utmaningen.

Vi valde att avstå uppdraget utifrån att vi bedömde att ledningen inte skulle klara utmaningen.

Det visade sig att vi valt helt rätt. Expeditionen lyckades inte med sin utmaning den gången.

En utmaning kan vara att ni inte har eller saknar utmaningar. Då samtalar vi med er, tills det visar sig vad som bör vara era utmaningar. För oss är allt som är möjligt, möjligt. Med det menar vi att i stort sett vilka tokiga utmaningar ni än sitter på, skulle vi tillsammans kunna säkerställa att lyckas. När det gäller hälsan är det likadant.

Att  gå till frisk från sjuk är ju i vissa fall en extrem utmaning i och i andra fall hur enkelt som helst.

Från att företagets lönsamhet är svag eller måttlig till att den är hög och berikande, är också vad ni kan ha oss som coacher för. Inom Idrotten står mästerskap och liknande utmaningar på spel. Medaljer till topp 3, eller att vinna en serie, eller att undvika att åka ur serien d.v.s. att vara kvar i serien. Det är utmaningar vi verkligen gillar att lyckas med. Att lyfta från en nivå till en ny nivå är vad utmaningarna i sig erbjuder. Sådana utmaningar kräver paradigmskifte. Själva formen för att ta sig dit, sitter i oss bergsäkert.

Samhällets förnyelse inom områden som riksdag, kommun och landsting, där politiken är grunden till vilken väg vi ska gå. är oerhört angelägen. Vi menar att vi står inför extrema utmaningar t.ex. att skapa och sätta upp en helt ny form för beslutsprocessen. Vi skall inte längre behöv åse hur våra skattemedel inte räcker till inom sjukvården eller att våra domstolar avkunnar felaktiga domar i så stor utsträckning att advokaterna betraktar domstolarna som en tombola, snarare än en verksamhet som avkunnar rättvisa domar.

Så för oss är samhällsförnyelsen en välkommen utmaning och ett mer än välkommet uppdrag.

bottom of page