top of page

Våra företag är källan till vårt välstånd. Inga företag - inget välstånd för vårt folk. Det flesta vuxna anser sig sakna företag och betraktar sig som icke företagare. Är det sant, eller bara ett talesätt?

Utan vår lagstiftning om anställning, vore alla vuxna personer företagare. Det är ju själva samarbetsformen vi tillämpar, som ger koppling anställd till de "äkta" företagen - inte personen som sådan. I varje fall krävs många äkta företag för att  vi skall kunna upprätthålla och/eller öka välståndet i våra samhällen.

 

De äkta företagens ägare är de personer i samhället som tar de största riskerna för att välståndet skall  kunna fortsätta. De kallas affärsmän och affärskvinnor. Det är därmed naturligt att de är  berättigade till företagens vinster. Låt oss komma ihåg att dessa personer också får bära företagens förluster, vilket kastar en skugga över och visar företagandets baksida.

Vi människor gillar välstånd och vi ogillar fattigdom.

SCC erbjuder en serie program som är till för att deltagarna som affärsmän respektive affärskvinnor  skall lyckas med sina företag - lyckas med sina utmaningar.

Under de senaste 35 åren har otaliga ägare och ledare för äkta företag deltagit i sådana program hos SCC. Programmen spänner över ett par månader till som längst två år. Exceptionella resultat har uppnåtts, många hittills aldrig överträffade.

Företräder du ett eller flera företag som söker vishet och stöd för att lyckas med respektive företags utmaningar, som kanske till och med är extrema?

Kontakta oss i så fall, så går vi igenom förutsättningarna för ett lyckat deltagande i ett eller flera av våra program.

bottom of page