top of page

Det allra viktigaste inslaget i våra liv är familjen. Ingen familj - inget liv. Familjen har således avgörande betydelse för vår färd in i livet, vår ovissa färd på livets stig och vår hädanfärd.

Vi hos SCC har under vårt tidsmässigt långa engagemang träffat få familjemedlemmar som varit nöjda med sin gemenskap och samtidigt velat höja kvaliteten i både  samlivet och i det egna livet.

De flesta familjer har sagt till oss att de är mer eller mindre djupt otillfredsställda med samlivet och många av dem har splittrats redan  kort efter att de bildat gemenskapen.

 

Alla dessa familjemedlemmar letar efter den vishet som kommer att leda dem rätt i den på vishet tomma värld vi lever i.

SCC erbjuder workshop för människor i alla åldrar från 18 år att komma till rätta med och få ett genombrott i de livsavgörande angelägenheter, som de bär på i sitt sinne, mer eller mindre dygnet runt.

Att vara familj och leva tillsammans är titeln på workshop nr 1.

Välkommen till programmen.

bottom of page