Det har funnits företag i tusentals år och vi kan lugnt räkna med att trenden kommer att fortsätta. Många medborgare har synpunkter på både hur företagen går och hur de drivs. Att driva företag i vårt moderna samhälle är det förmodligen svåraste man kan ge sig på. Det är förmodligen i det långa loppet också det mest ansträngande man kan ägna sig åt. För ändamålet krävs lämpliga personer och lämpliga regler, så att människorna i företagen vet vad de har att hålla sig till. I detta sammanhang lurar många faror. Det är inte bara vildhjärnors iver som lurar. Naturkrafterna har stor inverkan på driften av företagen liksom människor i stora grupper, vars mening påverkar företagen avgörande. I detta sammanhang, om något, krävs både vishet, kunskap och uthållighet för att välja rätt och därmed kunna lyckas.

SCCs affärsprogram för de som redan är i spel i det svåraste av alla spel - affärer - bjuder in de som söker genombrott i sin förmåga att lyckas med företaget. En satsad krona har visat sig ge mångfalt tillbaka. Vi har klienter som fått flera tusen gånger insatsen tillbaka.  Det gäller ett flertal klienter och framgången fortsätter efter att vi avslutat vårt uppdrag. Kan det vara bättre?