Hälsa och välmående är då och då vår största utmaning. När någon är sjuk påverkas hela familjen. Från den utgångspunkten granskar våra coacher det tillstånd våra klienter befinner sig i och det sammanhang som våra klienter lever i. I ett "sjukt" sammanhang är risken överhängande att man insjuknar, hur frisk man än må vara. Vi tar oss an våra klienters sammanhang, synar det noga för att komma fram till vad som saknas för att klienterna skall kunna tillfriskna. Givetvis förutsatt att det är möjligt för dem att tillfriskna och det är det, i de flesta fall.

Vi är säkra på att kropp och knopp hänger ihop. Under många år har våra coacher kartlagt även hur de hänger ihop. Resultaten visar rent logiskt att det är möjligt att i många fall  återställa hälsan via genombrott i förhållningssätt i det sammanhang vår klient lever.

 

Det finns ingen garanti för att vår klient skall tillfriskna genom att delta i ett av SCCs hälsoprogram. Däremot är det möjligt att genom sitt deltagande påverka sin hälsa i gynnsam riktning. Programmen bygger enbart på fakta och är därmed hälsomässigt säkra för den som deltar.