top of page

Hälsa och välmående är då och då vår största utmaning. När någon är sjuk påverkas hela familjen. Från den utgångspunkten granskar våra coacher det tillstånd våra klienter befinner sig i och det sammanhang som våra klienter lever i. I ett "sjukt" sammanhang är risken överhängande att man insjuknar, hur frisk man än må vara. Vad menar vi med ett sjukt sammanhang? Ett exempel är osämja i relationen. Ett annat en förljugen relation. Ett tredje någons villkor som hindrar omgivningen att vara fri inombords, vara sig själv. Listan kan göras hur lång som helst. Vi tar oss an våra klienters sammanhang, synar det noga för att komma fram till vad som saknas för att klienterna skall kunna tillfriskna. Givetvis förutsatt att det är möjligt för dem att tillfriskna och det är det, i de allra flesta fall.

Vi är säkra på att kropp och knopp hänger ihop fullständigt. Under snart 40 år har våra coacher kartlagt även hur de hänger ihop, vetenskapligt sett. Resultaten visar rent logiskt att det är möjligt att i de flesta fall  återställa hälsan via genombrott i tänkande, inställning och förhållningssätt i det sammanhang våra klienter lever. Fortfarande förnekar stora delar av läkar- och forskarkåren detta faktum. Det hänger samman med att de rön, som bland annat framkommit genom vår egen snart fyrtioåriga forskning, ännu inte trängt fram till nämnda yrkeskår. Många av de traditionella metoder dessa yrkesmän och yrkeskvinnor använder sig av, saknar fortfarande säker grund. Deras utgångspunkt är helt enkelt felaktig. De tillämpar ofta sina metoder utifrån vad de hoppas och tror kommer att inträffa, vilket tydligt visar att det är dags för dem att tänka om, välja ny utgångspunkt och anamma de senaste rönen. Deras metoder är osäkra, särskilt när det gäller mediciner. Placebo är ett hundraprocentigt bevis för den saken. Hur är det möjligt att de hälsomässiga resultaten blir precis lika bra med sockerpiller som med medicin? Förklaringen till detta fenomen har säkerställts tack vare våra coachers granskning av vad som egentligen ligger bakom fenomenet. I sin tur har förklaringen medfört att våra klienter anlitar oss för att lyckas fullständigt. 

För att inte tala om det förebyggande insatser som är möjliga med resultat att människorna i bästa fall aldrig insjuknar. Att höja närvaron genom att med rätt stöd minska frånvaron i organisationen erbjuder i de flesta fall tusentals produktiva timmar att tjäna, miljoner kronor att spara och ännu fler kronor att tjäna. Vinsten kommer därmed
 från båda håll, år efter år, vilket är fantastiskt. Vi brukar säga att det är "gratis" att nyttja SCC. Kostnaderna för våra tjänster är för våra klienter så små i förhållande till resultaten, att de är försumbara och kan bortses från. Resultaten är dessutom oåtkomliga, utan genombrott, så det finns egentligen ingenting att vänta på. Om vi passar ihop, kontakta oss för en genomgång av era angelägenheter.
 
Det finns ingen garanti för att våra klienter skall tillfriskna genom att delta i ett av SCCs hälsoprogram. Däremot finns i det  program våra klienter deltar, allt som krävs för att både tillfriskna och vara fortsatt friska, förutsatt att det förstås är möjligt och det är det i de flesta fall, som vi redan framhållit. Genom sitt deltagande kan våra klienter säkert påverka sin hälsa i gynnsam riktning. Programmen bygger enbart på fakta, är väl beprövade i snart fyrtio år och är därmed hälsomässigt säkra för den som deltar. Programmen är byggda på vetenskaplig grund, i de flesta fall på de senaste upptäckterna som gjorts i världen.

bottom of page