top of page

Våra samhällsorganisationer har ett löpande uppdrag - att sörja för gemensamma angelägenheter.

Många angelägenheter är oerhört kostbara.Får vi för lite för våra skattepengar? Andra angelägenheter är inte alls tillgodosedda. Här finns utmaningarna och här kan SCCs coacher på ett avgörande sätt medverka till att de nödvändiga genombrotten kommer till stånd så att angelägenheterna kan förverkligas.

SCCs coacher har en på vetenskap baserad vishet, idag sannolikt oöverträffad.

Visheten är nödvändig för att  lyckas skapa de genombrott som krävs för de behövliga  förnyelserna i samhällets verksamheter.

Idag står vi och stampar i maktfördelningsfrågornas träsk och har enorma svårigheter att samregera utifrån vårt demokratiska majoritetsbegrepp, kallat parlamentarism.

Lekstugan i riksdagshuset är i det närmaste total. Det är dags för ny form för vår demokrati och det är bråttom.

Har SCCs coacher har den vishet som saknas för samhällsförnyelsen?

Kontakta SCCs Head coach Eduard Kaiser för genomgång av det både formellt besvärliga läge Riksdagen och liknande samhällsorganisationer befinner sig i, i avsikt att förverkliga det genombrott som saknas för den offentliga verksamheten.

bottom of page